• Najsvežije na sajtu

 • CPG portali

 • Početak | »

  Psihologija

  CPG škola | 17. May 2007

  Teze sa predavanja
  Predavač Snežana Francuski

  Pored verbalne komunikacije, postoji i neverbalna komunikacija – što je govor tela, gestovi i razne nesvesne radnje.

  Kontakt očima – Kontakt očima je vrlo važan u svakodnevnoj komunikaciji. Izbegavanje gledanja u oči povezuje se sa nesigurnim ponašanjem, a kod sagovornika izaziva nepoverenje, pa čak i nepoštenje. Raširene zenice pokazuju emocionalno uzbuđenje (kada lažemo ili kad nam se neko sviđa).
  Izraz lica – Na osnovu odgovarajućih izraza lica svi ćemo lako prepoznati šest osnovnih osećanja – radost, tugu, iznenađenje, strah, ljutnju i gađenje. Međutim, složena osećanja, poput ljubavi i ljubomore, prepoznaju se znatno teže. Osmeh je univerzalni znak koji govori „sve je ok, ja sam prijatna osoba koja želi da komunicira”.

  Telesni kontakt – Telesni kontakt zavisi od stepena intimnosti koji postoji među sagovornicima. Najčešći kontakt je rukovanje i ono služi kao pozdrav ili kao potvrda dogovora ili prijateljstva. Labavo rukovanje ostavlja loš utisak, za razliku od čvrstog stiska ruke, čime šaljemo poduku: „Ja sam čvrsta, pouzdana osoba”.

  Međusobni položaj – Ljudi u razgovoru zauzimaju sličan položaj tela kao i sagovornik sa kojim se slažu ili prema kojem imaju pozitivan stav. Naginjanje prema osobi pokazuje zainteresovanost i zabrinutost, ali i agresiju. Odmicanje znače distanciranost i odbranu. Sagovorniku se zbog toga ne treba primicati previše, kako ne bi ugrozili njegov „lični prostor” (zamišljena granica na pola metra oko tela sagovornika). Osobu sa kojom razgovarate ne treba dodirivati, jer ta lažna prisnost izaziva negativne reakcije sagovornika. I u slučaju preterane gestikulacije, sagovornik može da počne da se oseća ugroženim.

  Gestovi – Klimanje i odmahivanje glavom dva su najrasprostranjenija znaka za „da” i „ne”. Klimanje glavom služi kao povratna informacija govorniku, upućujući na podršku i razumijevanje. Neki gestovi mogu biti i smetnja uspešnoj interakciji, kada na primer odaju nervozu i napetost – trljanje dlanova, uvijanje kose ili glađenje brade.

  Prikazivanje sebe – Naša ođeća, frizura, šminka, nakit, tetovaže i ostali modni dodaci predstavljaju načine izražavanja sebe. Način na koji se prikazujemo također upućuje na naš društveni položaj, etničku i versku pripadnost, bračni status, pa čak i crte ličnosti. Kao novinar, mi to ne smemo sagovorniku nametati.

  Univerzalni recept je da treba imati umerenosti u svemu što radite. Tako će vaši sagovornici steći utisak da ste odmereni, prijatni i da mogu da vam veruju. Svaki sustret treba da započne sa „dobar dan” i da se završi sa „hvala vam na vašem vremenu”. Sagovornika treba poštovati, ali novinar nikako ne sme da bude ponizan, da laska ili podilazi sagovorniku.

  Literatura
  Preporuka Snezane Francuski:
  1. Reardon, K. K. “Interpersonalna komunikacija”, u svakom ogranku Gradske biblioteke.
  2. Mandić, T. “Komunikologija”, u svakom ogranku Gradske biblioteke
  3. Tomić, Z. “Komunikologija”, u svakom ogranku Gradske biblioteke

  Rubrike: Obaveštenja | Comments Off on Psihologija

  Komentarisanje je za sada onemogućeno.